Att doodla på fri hand kan bli riktigt fint om man vågar.
Desto mer man övar desto bättre blir det..och dessutom ganska
personligt. Pröva att doodla på ett kort. Man kan alltid börja med
att doodla dit en slags ram. Då har man en kant att gå efter och det
blir lite lättare.