FriendsEn Lo på min ena son och vår kompis Åsa.. Texten är bokstavsstämplar från bam.pop.com. Ettiketten är en egen som jag har gjort..finns att ladda ner på www.annemajsporrong.com

Kommentarer